Voor cliënten

Zorg met oprechte aandacht

ZoAa levert gecontracteerde 12-, 24-uurs- en nachtzorg aan huis, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, maar ook bij ziektes als ALS of als er sprake is van palliatieve zorg. In al die situaties staat een team van gediplomeerde, hooggekwalificeerde verpleegkundigen voor u klaar dat alle zorg uit handen neemt. Welke zorgdienst u ook kiest, ZoAa zorgt altijd voor een vaste zorgverlener die:

 • de tijd voor u neemt
 • oog heeft voor uw persoonlijke wensen
 • u ondersteunt in alles wat u nodig heeft

Wanneer u niet de hele dag intensieve zorg nodig heeft maar wél behoefte hebt aan verpleging en verzorging bij u thuis, dan kunnen we u hierover adviseren. Dat geldt ook voor advies over de Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO) en (de inzet van) het Persoonsgebonden budget (PGB) Zo helpen we u toch verder.

Hoe we dit samen doen
bg

Samen voor positiviteit en gezondheid

ZoAa gelooft in de kracht van samen. We geven en gunnen u meer dan enkel een primaire zorgverlening. Wij geloven namelijk dat met de juiste begeleiding u weer een hoop zaken kunt terugwinnen. Samen werken we volgens de principes van positieve gezondheid. Hiermee kunt u beter omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen en behoudt u meer regie over uw leven. Binnen de positieve gezondheid staan zes onderdelen centraal:

 • 1
  Uw lichaamsfuncties

  U kunt en krijgt meer zin om meer lichamelijke activiteiten te doen.

 • 2
  Uw mentaal welbevinden

  U voelt u sterker voor de uitdagingen van het leven.

 • 3
  Uw zingeving

  Wat inspireert u? Aandacht voor uw persoonlijke interesses.

 • 4
  Mee doen in de maatschappij

  We helpen zodat u de dingen kunt doen die u leuk vindt.

 • 5
  Uw dagelijks functioneren

  U zult merken dat u meer voldoening ervaart.

 • 6
  Uw kwaliteit van leven

  U voelt u vrolijker, gelukkiger en mentaal gezonder.

bg

Ondersteuning en samenwerking met mantelzorgers

Mantelzorg (de zorg voor een naaste, zoals een vader of moeder) is een steeds groter wordend begrip in Nederland. Zodra mensen ouder worden, hebben ze nu eenmaal sneller hulp nodig met bijvoorbeeld huishoudelijke of administratieve taken, vervoer, of begeleiding bij artsenbezoek.

Steeds vaker vallen ouderen of andere hulpbehoevenden terug op de steun van mantelzorgers. Op dit moment zijn er al meer dan 4 miljoen mantelzorgers en dat worden er de komende 25 jaar alleen maar meer. Dat komt deels door de toenemende vergrijzing maar ook door een steeds minder actieve rol van de overheid in de ouderenzorg.

Mantelzorgers staan dus voor een enorme uitdaging. Wij moeten er alles aan doen om ons steentje bij te dragen.

bg

Duurzame zorg

ZoAa zet in op duurzame zorg, waarbij de principes van positieve gezondheid een belangrijke rol spelen. Een enthousiast leven, meer zelfregie en alleen gebruik maken van externe zorg waar nodig. Het doel daarvan is om cliënten in hun eigen kracht te zetten.

Om dit te kunnen realiseren, is een goede intake erg belangrijk. Tijdens deze intake brengen we de behoeften en wensen van de cliënt in kaart. Daarna kijken we wat de cliënt eventueel zelf kan leren en bepalen we samen met de mantelzorgers welke rol hij of zij kan vervullen. Als laatste bespreken we de zorg die wij kunnen leveren.

We zetten dus in op zelfredzaamheid, preventie en duurzame zorg voor de cliënt, dát zijn de belangrijkste elementen. In dit proces blijven we goed observeren en evalueren, en houden we doorlopend contact met de cliënt en de mantelzorgers.

Wilt u weten wat voor uw situatie kunnen betekenen?

Vul dan het formulier in
bg

Kwaliteit en tevredenheid

We vinden het belangrijk dat we met ons werk mensen helpen. Daarom luisteren we aandachtig naar onze cliënten, bijvoorbeeld via de wijkverpleging. We luisteren graag en we zijn trots op de dingen die ze ons vertellen.

Toch kan het voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals u wilt of hoopt. En ondanks dat we er altijd samen proberen uit te komen, is het soms verstandig om hier een andere partij in te betrekken. Daarom hebben we een externe en onafhankelijke geschillencommissie én klachtencommissie aangesteld, die kunnen bemiddelen in dit soort situaties.

Wanneer er een klacht wordt ontvangen, wordt er zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen vijf werkdagen) contact met u opgenomen. Dat kan op verschillende manieren, zoals via e-mail of telefoon, maar altijd op een manier die u prettig vindt. Vervolgens worden er duidelijke afspraken gemaakt over de voortgang en houden we u uiteraard doorlopend op de hoogte van de afhandeling.

De klacht wordt in ieder geval binnen zes weken na de melding beoordeeld. Dit termijn kan worden verlengd als er aanvullend onderzoek nodig is. Wanneer de klacht is beoordeeld, vertellen we u precies welke beslissing is genomen, hoe deze beslissing tot stand is gekomen en wanneer eventuele maatregelen worden geïmplementeerd.

Klachtenregeling en formulier
bg

Cliëntenraad

ZoAa heeft een eigen cliëntenraad (CR). Deze is voor ons een waardevolle gespreks- en sparringspartner, en ondersteunt ons in het maken van de juiste beslissingen, bijvoorbeeld over de kwaliteit van zorg, hygiëne, voeding en ontspanning. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat onze cliëntenraad bestaat uit betrokken mensen die ook uw belangen behartigen.

De cliëntenraad adviseert ons gevraagd en ongevraagd. Daarnaast moeten we in sommige gevallen zelfs vóóraf en tijdig advies vragen aan de cliëntenraad bij belangrijke besluiten die invloed hebben op de zorg voor onze cliënten.

De cliëntenraad bestaat uit twee personen én een secretariaat die de cliëntenraad ondersteunt. Wilt u de cliëntenraad benaderen? Neem dan hier contact met de raad op via cr@zorgsupportgroep.nl.

 • Mvr. J.M.C Gieling (Secretaris)
 • Dhr. J Oosterwijk (Voorzitter)

 

Mail naar cliëntenraad

Wilt u weten wat ZoAa voor u kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

  Hoe kunnen we helpen?

  Ik wil graag hulpIk ben een mantelzorger en wil graag hulp voor een naasteWat kunnen jullie voor mijn cliënten betekenen?

  Jouw gegevens